ImPRESs with Orange Pear!

Gebruikt u nog steeds Excel om inkomsten en uitgaven met betrekking to uw (price) vastgoed? Hoe zou u het vinden als u compleet overzicht zou hebben? Dat u snel kunt reageren op aanvragen van huurders, eenvoudig kunt indexeren, facturen versturen en nog veel meer?

Hieronder staat een gedeeltelijke lijst met functies van het Orange Pear Real Estate System. Nieuwe functionaliteit wordt maandelijks toegevoegd zonder aanvullende kosten! Orange Pear is eenvoudig in gebruik, doet niet aan lastige modules en heeft een transparant prijsmodel.

 • Debiteuren management

  Krijg overzicht over uw debiteuren. Verstuur herinneringen van facturen wanneer de betalingstermijn is verlopen en gebruik Orange Pear daarnaast als sturingsinstrument om uw cashflow te optimaliseren.

 • Contract management

  Krijg overzicht wie welk pand of welke ruimte huurt en tegen welke voorwaarden. Raak nooit meer een getekend contract kwijt door deze ingescand op te slaan en sla contactpersonen op inclusief hun rol en contactgegevens.

 • Facturen (automatisch) versturen

  Stuur uw facturen geautomatiseerd of met de hand. Maakt u gebruik van meerdere BV’s binnen uw portefeuille? Met Orange Pear maakt u per eigenaar een factuuralias aan van waaruit de facturen worden verzonden. Gebruik hierbij uw eigen nummering, zoals u gewend bent.

  Verstuur herinneringen wanneer facturen niet zijn betaald wanneer het u uitkomt.

 • Herziening en indexering

  Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat u kiest voor herziening van de bestaande contracten/huurpenningen. Wellicht kiest u voor een (extra) maand huurvrij of een verlaging van de maandelijkse huurpenningen. Met Orange Pear is het mogelijk om tussentijds de voorwaarden van de contracten te wijzigen. Ook het jaarlijks indexeren van de huren wordt heel eenvoudig gefaciliteerd.

 • Statistieken

  Met Orange Pear is het mogelijk om realtime op diverse niveau’s statistieken in te zien. Zo hebt u inzicht in de gewogen gemiddelde resterende lengte van huidige overeenkomsten en in de totale inkomsten van overeenkomsten binnen een pand of portefeuille.

 • Meldingen

  Ontvang meldingen wanneer contracten dreigen te verlopen of geïndexeerd dienen te worden.

 • Flexibel korting geven

  Wees flexibel in het geven van kortingen. Per huurtermijn van het gehele contract kan korting worden verschaft welke automatisch wordt verwerkt bij facturatie en in uw statistieken.

 • Dashboard

  Het dashboard van Orange Pear biedt inzicht in openstaande facturen, te indexeren contracten en welke contracten dreigen te verlopen. Vanuit het dashboard kunt u snel actie ondernemen om de continuïteit van uw huurstromen te waarborgen.